Danışmanlık Hizmetleri

Günümüzde, şirketlerin başarı ve başarısızlığını sadece üretip/alıp sattığı mal ve hizmetler ve elde ettiği kar düzeyi belirlemiyor. Finansı (Parayı) yönetmek en az imalatı/ticareti yönetmek kadar önemli. Piyasada alıp/üretip sattığımız mal veya hizmet gibi şirketinizin de bir değeri var. Bu değeri belirleyen en önemli etmenlerden biri de şirket Finansal Yapısıdır. Bu nedenle Şirket Yöneticisinin şirketin değerini yükseltmek veya en azından korumak için aşağıdaki hizmetlere ihtiyacı vardır:

 • Yönetim Danışmanlığı
 • Eğitim
 • Yeni Organizasyonlar Kurulması
 • Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması
 • Muhasebe Sistemleri Kurulması ve Geliştirilmesi
 • İç Denetim Organizasyonu Yönetim Raporlama (Raporlama Sistemlerinin Oluşturulması)
 • Mali Yapı ve Karlılık Analizleri
 • Yeni Projeler Değerlendirme & Yönlendirme Stratejik Planlama ve Uygulama Danışmanlığı
 • Birleşme / Bölünme / Satın Alma / Devir Danışmanlığı
 • Proje Finansmanı Alternatifleri ve Görüşmeleri
 • Bilişim Teknolojileri Danışmanlığı (Hardware / Software incelemeleri ve süreç analizleri)
Menü