Muhasebe Revizyon

  • Firma faaliyetine uygun muhasebe sistemi kurmak,
  • Muhasebe biriminin kendi denetimini ve verimliliğini sağlayacak iş kontrol birimini oluşturmak,
  • Muhasebe biriminin yaptığı işlemlerin ve hazırladığı beyanname ile tabloların aylık düzenli denetimini yapmak,
  • Tespit edilen eksik ve noksanlıkların, hatalı uygulamaların mevzuata uygun düzeltilmesini sağlamak,
  • Vergi mevzuatında yer alan avantajların kullanılıp kullanılmadığını denetlemek ve bunları uygulatmak,
  • Muhasebe kayıtlarından, dönem sonu işlemlere ve mali tabloların hazırlanmasına kadar tüm evrelerde muhasebe birimini denetlemek, yönlendirmek,
  • Mali tabloların doğru, mukayese edilebilir şekilde standartlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,
  • Çok sık ve hızla değişen mevzuatı, müşavir firma olarak yorumlarımızı da katarak ilgililere zamanında sirküler yoluyla duyurmak.
Menü