Şirketlerde Birleşme Bölünme ve Nevi Değişikliği İşlemleri

Şirketlerin bölünmesi, hisse değişimi, devri ve nev’i değiştirmesinde şirketlere ve ortaklarına sağladığı vergisel avantajlar hakkında bir çok soru vardır.

Hızla değişen iş dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde, şirket birleşme, bölünmeleri , devirleri ve nevi değişiklikleri iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır. Tam ve Kısmi Bölünme ve Nev’i Değişikli Konularında Danışmanlık hizmeti veren Consulta Portföy değerleri ve seçenekler hakkında stratejik görüşler sunulmakta ve kurumsal finansman işlemleriyle şirketlerin büyümelerine yardımcı olunmaktadır.

Söz konusu İşlemlerde Şirket İçi Belge Düzeni, Mahkemeye Başvuru, Konu Hakkındaki Tüm Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Tescil ilgili prosedürü batan sona yürüten Consulta, Özellikle finansal, yasal ve vergi konularının bir bütün olarak ele alınmasına, öngörülen değerin yaratılmasına, bu değerin korunmasına ve kazancın maksimum kayıpların ise minimum düzeyde tutulmasına yardımcı olmaktadır.

Menü